Tre frågor till Thorbjörn Larsson, via Prästbanken t f kyrkoherde i Husby-Rekarne och Näshulta pastorat

Thorbjörn Larsson och två andra står och pratar

Varför Prästbanken?

Jag prästvigdes för fyrtio år sedan och har arbetat inom många skilda områden sedan dess. Senast som generalsekreterare för Barncancerfonden. Till att börja med var det skönt att vara ledig, men efter ett tag kände jag inombords att det inte var riktigt nog för att jag skulle vara tillfreds.

Hur tar du dig an uppdragen som tillfällig resurs, i ditt fall som t f kyrkoherde?

Som en uppehållande roll. Mitt bidrag är att få saker att fungera under en begränsad tid. Man behöver gå in i befattningen med glatt mod och se sin roll ur organisationens perspektiv och tjäna just organisationen och kyrkan. Inte ”köra solo” utan försöka vara lagspelare.

Vad kan få ett vikariat att fungera bra?

Kyrkorådet måste ta ansvar för den vikarierande kyrkoherdens uppdrag och vara så tydlig som det går kring vilka uppgifter som ska utföras och hur ansvaret ser ut. Vidare måste parterna, rådet och vikarien, säkerställa att de har samma bild av vad som ska göras. Ett gott samarbete mellan ordförande och t f kyrkoherde är ytterligare en nyckel till framgång.   

Text: Lotta Person