Pensionären Gunnel Wigg-Bergqvist vikarierar via Prästbanken

Gunnel Wigg-Bergquist uppskattar möjligheten att kunna fortsätta arbeta som präst efter pensioneringen, både vid enstaka förrättningar och som vikarierande kyrkoherde för längre eller kortare perioder. Det gör hon bland annat genom kontakter via Prästbanken.

Att hoppa in som präst med kort varsel ställer höga krav på en som vikarie, säger hon. Det gäller att lägga på ett krut för att känna sig till freds med sin insats och om möjligt driva på för att hitta en möjlighet att hinna mötas och planera ihop före exempelvis ett dop. Inte köra något eget race utan lyssna in vad som planerats och tänka igenom den form och det innehåll som församlingen står för.

- Från arbetsgivarens håll handlar mycket om att förbereda vikarien så långt det är möjligt, att inte låta sig nöja med att man lyckat fylla en lucka i ett schema. Inte minst för församlingsborna. Varje förrättning kräver sitt.

- Ett inhopp som vikarierande kyrkoherde innebär en annan form av utmaning, fortsätter Gunnel Wigg-Bergquist, som själv har erfarenhet av detta från fyra olika församlingar.  Du förväntas utföra alla uppgifter som hör till rollen, och leva med i församlingens liv på ett annat sätt än vid enstaka inhopp. Förutom lyhördhet krävs även ödmjukhet inför vad församlingen arbetar med och står i för frågor sedan tidigare.

Intervju: Lotta Person

Gunnel Wigg
Foto: Privat