Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Person i rullstol framför datorn

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtal omfattas alla anställda i Svenska kyrkan av försäkringar vid sjukdom (AGS-KL) och arbetsskada (TFA-KL). Arbetsgivare kan söka medel för individuella rehabiliteringsinsatser, så kallat rehabiliteringsstöd.  

Rehabiliteringsstödet - ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser

Har du en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka till arbete? Då kan du söka ersättning för det hos oss på Afa Försäkring. Det kallas för rehabiliteringsstöd och du kan få upp till 50% av kostnaden för arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Du som arbetsgivare har ju ett rehabiliteringsansvar, så stödet från oss kan vara en del i det arbetet också. Det är enkelt att ansöka och du gör det på vår webbplats.

AFA Försäkring arbetar också med förebyggande åtgärder, såsom IA trossamfund, och ger stöd till forskning för en ökad hälsa i arbetslivet. 

Läs mer om arbetsanpassning och rehabilitering i webbhandboken Vera.

Försäkringskassan erbjuder också ekonomiskt stöd. Läs mer hos Försäkringskassan.