ALLA-dagen

ALLA-dagen - för er arbetsgivarföreträdare som arbetar med frågor som rör arbetsrätt, lag, lön och arbetsmiljö: kyrkoherdar och andra chefer, övriga som arbetar med HR samt ordförande i kyrkoråd.

ALLA-dagen är en digital medlemsaktivitet som genomförs i början av varje kalenderår - en möjlighet för dig som är arbetsgivarföreträdare att uppdatera dig kring det viktigaste och mest aktuella som rör frågorna arbetsrätt, lag, lön och arbetsmiljö och därmed rusta dig inför det kommande arbetsåret. 

ALLA-dagen ingår i din medlemsavgift till Skao. Du deltar enkelt via zoom. 

ALLA-dagen 2024

Planeringen av ALLA-dagen 2024 pågår för fullt. Precis som förra året genomförs den under två halvdagar , för att underlätta för er att delta. 

Ur programmet:

Friskfaktorer i arbetslivet

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet (särskild inriktning på arbets- och organisationspsykologi), medverkar med ett pass om friskfaktorer i arbetslivet. 

Alla arbetsgivare har en lönepolitik – det är bara fråga om vilken?

  • Hur förenar man alla arbetsinsatser i verksamheten mot ett gemensamt mål?
  • Finns det en tänkt vision med verksamheten?
  • Vilka mål och egenskaper är framgångsfaktorer för verksamheten?
  • Vad bör man tänka på när politiken utformas?
  • Tips och råd om hur en lönepolitik inom kyrkan kan/skulle kunna innehålla!