Pension, försäkring, omställning

Parterna har tecknat centrala kollektivavtal om tjänstepension och omställnings- och kompetensstöd. Det finns också kollektivavtalade försäkringar.

Ett äpple och en hög med avtalsböcker