Protokollet - Från kallelse till justering

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Artikelbild protokollet

Protokollet - från kallelse till justering - formalia enligt kyrkoordningen.