Information om lag- och regeländringar vid halvårsskiftet 2024 publicerad i arbetsgivarhandboken Vera

Sveriges lagbok

Vid detta halvårsskifte sommaren 2024 är det inte så många nya lagar och regler som träder i kraft som avsevärt påverkar HR och Lön. Men nya steg mot kommande lagstiftning har tagits och många utredningar tillsatts av regeringen, så det finns mycket nytt att sätta sig in i för HR.

Vi har återigen samlat de lagar och förordningar som träder i kraft runt halvårsskiftet som kan vara bra att känna till för dig som arbetar inom HR och lön. Vi gör också en tillbakablick på året som gått såhär långt. Dessutom kan du läsa mer om ett par ändringar som fortsatt ligger en bit in i framtiden, men som kan vara bra att känna till redan nu. Här hittar du ändringarna: Lag- och regeländringar 2024-2 . Många av förslagen kan du även fördjupa dig i ytterligare via nyhetsflödet på startsidan eller i avsnitten i Vera.