Skao:s styrelse 2023-2026

Här presenteras Skao:s styrelse med kontaktuppgifter och mötesdatum för 2024 års styrelsemöten. På fotot: Från vänster, stående: Birgitta Ödmark, vd, Sven-Ingvar Holmgren, Tomas Rosenlundh, Birgitta Wrede, Bengt Kihlström, Marcus Andersson (delvis skymd), Stig-Göran Fransson, Christina Södling, Hannah-Karin Linck. Sittande från vänster: Anders Brunnstedt, Jösta Claeson, Britt Carlsson.

Vår målbild är att Skao ska vara det självklara valet i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda och chefer inom Svenska kyrkan. 

Vi ska inspirera och bidra till utveckling av Svenska kyrkans personalpolitik och kompetensförsörjning. med vaksamhet och lyhördhet för medlemmarnas behov ska vi fortsätta utveckla relevant stöd till arbetsgivarna i Svenska kyrkan. 

Verksamhetsplan för 2024

Ordförande

Jösta Claeson, josta.c@telia.com, Stockholms stift, Gustavsberg-Ingarö församling

1:e vice ordförande

Birgitta Wrede, birgitta.wrede@svenskakyrkan.se, Strängnäs stift, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

2:e vice ordförande

Stig-Göran Fransson, stiggoran.fransson@svenskakyrkan.se, Växjö stift, Vetlanda pastorat

Ledamöter

Anders Brunnstedt, anders.brunnstedt@svenskakyrkan.se NY!, Västerås stift, Falu pastorat

Bengt Kihlström, bengt.kihlstrom@svenskakyrkan.se, Karlstad stift, Karlstads pastorat

Britt Carlsson, b.g.carlsson@allt2.se NY!, Härnösands stift, Krokoms pastorat

Christina Södling, christina.sodling@svenskakyrkan.se NY!, Strängnäs stift, Nyköpings församling

Hannah-Karin Linck, hannah-karin.linck@helsingenet.com NY!, Uppsala stift, Bollnäs pastorat

Marcus Andersson, marand87@icloud.com NY!, Skara stift, Skövde pastorat

Sven-Ingar Holmgren, sven.holmgren@svenskakyrkan.se NY!, Uppsala stift, Sigtuna församling

Tomas Rosenlundh, tomas.rosenlundh@me.com NY!, Göteborgs stift, Carl Johans församling

Sammanträdesdatum 2024

13 februari, 19 mars, 11 juni, 11 september, 17 december. 

Fullmäktige 2024

Vårens fullmäktige, 12 juni, är digitalt. 

Verksamhetsplan för 2024, verksamhetsberättelser och stadgar