Processtöd i styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete. Detta sker genom ett processinriktat arbetssätt.

En tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda arbetsförhållanden och därmed en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. 

Genom  ett processinriktat arbetssätt tydliggörs styrelsens uppdrag och roller och kyrkorådets arbetsformer utvecklas. Detta arbetssätt innebär att kyrkorådet träffas vid några tillfällen för att tillsammans med arbetsgivarorganisationens representanter arbeta med frågorna så att resultatet bäst anpassas till det specifika sammanhanget. 

Kontakt processinriktat stöd för styrelsearbete 

Anna von Malmborg, chef för utvecklingsenheten samt samordnare arbetsmiljöfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

anna.vonmalmborg@skao.se 

eller ring henne via växeln,  tel 08-737 70 00.