Rätt bemanning för verksamhetens behov

E-utbildningen Rätt bemanning för verksamhetens behov, går igenom grunderna i arbetet med omställning. När en arbetsgivare ska göra en omställning, det vill säga förändra organisationen på ett sätt som påverkar personalen, uppstår ofta många frågor. Hur går omställningen till? I vilken ordning behöver vi förhandla, ta beslut och informera? Hur gör jag en riskbedömning inför ändring?

Innehåll

Utbildningen består av filmer, text- och bildpresentationer samt ett antal övningar. Du har tillgång till utbildningen i 12 månader och genomför den vid din dator eller surfplatta när det passar dig.

Arbetsgivaren har skapat en processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Den innehåller sju olika faser. Faserna innehåller i sin tur olika aktiviteter, det vill säga åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta. Under utbildningen går vi igenom processkartans olika faser och dess aktiviteter. Exempel på sådant som behandlas under e-utbildningen är:

 • Proaktiva åtgärder inför omställning
 • Förberedelser inför en omställningsprocess
 • Så genomför du en omställning
 • Tidsplanering och kommunikationsplan
 • I vilken ordning olika beslut fattas vid omställning
 • Arbetsmiljöarbete under en omställningsprocess
 • Arbetsbrist, omplaceringsutredning och turordning
 • Uppsägningstid
 • Vad behöver du tänka på när den nya organisationen är på plats

Målgrupp

Chef/ledare, förtroendevald, hr-person, kyrkoherde.

Vad du lär dig

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i både arbetsrätt och arbetsmiljörätt knutet till omställning. Efter genomförd utbildning har du lärt dig hur du kan arbeta proaktivt, ansvarsfullt och omsorgsfullt med omställning. Du har också lärt dig i vilken ordning olika aktiviteter genomförs vid omställningsarbete.

 

Utbildare

Mari Burell

Mari Burell

Förhandlare/rådgivare

Direkt: 08-737 72 12
Växel: 08-737 70 00
E-post:

Utbildningstillfällen

01 jan.
 • E-utbildning

Rätt bemanning för verksamhetens behov

 • 1/1, kl 0:00-2/1, kl 0:00
Pris: 500 kr medlemspris exkl. moms