Rätt bemanning för verksamhetens behov

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Häfte Rätt bemanning för verksamhetens behov

Folder/affisch (4 sidor)

Foldern/affischen "Rätt bemanning för verksamhetens behov - översikt över omställningsprocessen i Svenska kyrkan" ger en snabb överblick och kan exempelvis användas vid informationsmöten eller för att sätta upp på en anslagstavla.

Häfte (30 sidor)

Häftet "Rätt bemanning för verksamhetens behov - processkarta för omställning i Svenska kyrkan" förklarar omställningsprocessen mer ingående.