Hitta utbildningar och aktiviteter

Hitta och anmäl dig till Skao:s utbildningar, aktiviteter och andra evenemang.

Medlemsaktiviteter
 • Medlemsaktiviteter

ALLA-dagen

ALLA-dagen - för er arbetsgivarföreträdare som arbetar med frågor som rör arbetsrätt, lag, lön och arbetsmiljö: kyrkoherdar och andra chefer, övriga som arbetar med HR samt ordförande i kyrkoråd.

Det finns inga planerade tillfällen i dagsläget

Utbildningar
 • Arbetsmiljö
 • På distans

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att förebygga. När kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar?

Startdatum
1 dag den 19/11 2024

Utbildningar
 • Styra och leda
 • Stockholm

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka

Utbildningen sträcker sig över nio månader och består av tredagarskurs vid ett tillfälle och tvådagarskurs vid två tillfällen.

Startdatum
7 dagar mellan 17/9 2024 och 24/4 2025

Utbildningar
 • Arbetsmiljö
 • På distans

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa.

Startdatum
1 dag den 17/10 2024

Utbildningar
 • Arbetsrätt
 • Stockholm
 • Sista chansen!

Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 2

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan ställs inför många svåra bedömningar: Vad innebär arbetsgivarens arbetsledningsrätt? Hur förhåller sig kyrkoordningen till lagstiftningen? När utgör misskötsamhet eller sjukdom skäl för uppsägning? Kan jag vid rekrytering kräva medlemskap i Svenska kyrkan?

Startdatum
2 dagar mellan 18/6 2024 och 19/6 2024

Utbildningar
 • Arbetsrätt
 • Stockholm

Arbetsrätten i teori och praktik - grunder och fördjupning

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du undviker också att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller. Arbetsgivarfrågor/Arbetsrätt handlar om vårt arbetsrättsliga system med lagar, kollektivavtal och möjligheter till lokala alternativ.

Startdatum
2 dagar mellan 24/9 2024 och 25/9 2024

Utbildningar
 • Arbetsrätt
 • På distans

Arbetstider och schemaläggning

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal.

Startdatum
1 dag den 8/10 2024

Utbildningar
Fullbokad
 • Styra och leda
 • Oxelösund

Att leda sig själv och andra

För att möta en ökad efterfrågan på ledarutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, lanseras nu ett nytt tillskott och komplement till våra uppskattade i chefs- och ledarutvecklingsprogram, "Att leda sig själv och andra" med fokus på den personliga utvecklingen.

Startdatum
3 dagar mellan 28/8 2024 och 30/8 2024

Utbildningar
 • Arbetsmiljö
 • Stockholm

Att vara skyddskommitté

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.

Startdatum
1 dag den 10/10 2024

Utbildningar
 • Arbetsrätt
 • På distans

Avslut av anställning - personliga skäl

I utbildningen "Avslut av anställning - personliga skäl" får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.

Startdatum
1 dag den 1/10 2024