Enklare löneprocess i Svenska kyrkans avtal 23

Skao har idag träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har den 3 maj 2023 tecknat flera centrala kollektivavtal för Svenska kyrkan med arbetstagarorganisationerna.

- Vi tar idag ett stort steg framåt i arbetet att underlätta för arbetsgivarna att rusta Svenska kyrkan för framtiden. Ansvaret för lönesättningen blir tydligare, vi öppnar fler vägar till arbete i kyrkan och vi minskar semesterlöneskulden, säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans avtal 23 gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 30 april 2025 och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 7,708 % över 25 månader. Det motsvarar industriavtalets 7,4 % på 24 månader. Det nya avtalet innehåller ett antal förändringar och är bättre anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Bland annat har löneprocessen kortats, ferielön för ungdomar i grundskola och gymnasieskola införs och antalet semesterdagar som får sparas minskas från 40 till 30.

Parterna har också tecknat ett avtal om aspirantanställning för den som vill prova på arbete i kyrkan under handledning och ett avtal om profilpraktikanställning för den obligatoriska förpraktiken för blivande diakoner, präster, församlingspedagoger och kyrkomusiker.

- En av Svenska kyrkans stora utmaningar är att rekrytera framtidens medarbetare. Särskild ferielön och aspirantanställning ger församlingarna nya möjligheter att visa fler vilken spännande arbetsplats kyrkan kan vara. Dessutom profilpraktikanställningen en tryggare förpraktik för blivande präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker, säger Sten Lycke.

Kontakter

Anneli Albertsson

Kommunikatör, presskontakt

Telefon: 08-737 72 14
E-post:

Bilder

Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sten Lycke, biträdande förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation