Kollektivavtalade försäkringar

Det finns flera kollektivavtalade försäkringar: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL).

AGS-KL ger viss ersättning vid sjukdom som varat 91 dagar eller mer. Fora AB hanterar premier. Afa Försäkring tar emot anmälningar och betalar ut ersättningar. 

TFA-KL ger vissa förmåner vid arbetsskada. Fora AB hanterar premier.Afa Försäkring tar emot anmälningar och betalar ut ersättningar. 

TGL-KL är en tjänstegrupplivförsäkring. KPA Pension administrerar premier, tar emot anmälningar och betalar ut ersättningar. 

Arbetsgivaren tecknar även en premiebefrielseförsäkring enligt tjänstepensionsavtalet. Premiebefrielseförsäkringen hanteras av Afa Försäkring och innebär att försäkringen vid långvarig sjukdom och arbetsskada så går in och betalar pensionspremien i arbetsgivarens ställe. 

De kollektivavtalade försäkringarnas villkor finns i webbhandboken Vera. Du kan också läsa om försäkringarna hos försäkringsgivarna KPA Pension och Afa Försäkring.