Kollektivavtal

På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivare förhandlar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Ett äpple och en hög med avtalsböcker

Motparter på arbetstagarsidan är Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Akavia och Akademikerförbundet SSR med förtecknade förbund (Sveriges Arkitekter, DIK-förbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Vårdförbundet) samt Sveriges Lärare.

Dessutom tecknar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett kompletterande
avtal med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch för skogsarbetare i stiftens egendomsförvaltning.