TPA 18 § 10 Intjänande av ålderspension

Intjänande av ålderspension sker genom att arbetsgivaren så länge anställningen består betalar premie för ålderspensionsförsäkring i Kyrkans pensionskassa.  

Arbetstagaren är förmånstagare till en s.k. traditionell ålderspensionsförsäkring med garanti, utan återbetalningsskydd, i Kyrkans pensionskassa.

Arbetstagaren kan välja återbetalningsskydd får sin ålderspension (se § 19).

Arbetsgivaren är försäkringstagare. I fråga om rätten till försäkringsförmån anses varje arbetstagare som försäkringstagare. 

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​