TPA 18 § 1 Pensionsavtal för anställda i Svenska kyrkan

Arbetsgivare vilka är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkan på nationell nivå och till trossamfundet Svenska Kyrkan närstående organisation som är av Pensionsnämnden godkänd arbetsgivare och som lämnat fullmakt till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att träffa kollektivavtal ska tillämpa detta avtal. Ovanstående arbetsgivare ska vara medlemmar i Kyrkans pensionskassa.

Nästa paragraf