TPA 18 § 33 Generalklausul 2

I pensionsavtalet har parterna genomfört ett antal förändringar. Förändringarna är omfattande såväl materiellt, redaktionellt som tekniskt och är i vissa fall komplicerade. Parterna är överens om att förhandlingar ska kunna tas upp om effekten av en genomförd förändring väsentligt avviker från den gemensamma partsavsikten.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​