Medlemstidningen Ducatus finns även på webben

Ducatus erbjuder arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben erbjuder både artiklar som tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus och material exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad skulle du vilja läsa mer om i Ducatus?
Kontakta lotta.person@skao.se med dina idéer och funderingar.

Vill du börja prenumerera på den tryckta versionen av Ducatus? 

Klicka här!

Vill du som företag/organisation annonsera i Ducatus?