Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

Guide för förtroendevalda utgör en vägledning för både förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Den utgår från kyrkoordningen och koncentrerar sig på ett antal kärnområden som förtroendevalda och kyrkoherdar tillsammans behöver få ”på plats” i utövandet av det gemensamma uppdraget och delade ansvaret.

OBS! Reviderad under 2021!