Webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Handboken har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med leverantören Draftit och uppdateras löpande.

Lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer är under ständig förändring. Det betyder att en bok eller broschyr i juridiska frågor har en relativt kort livslängd innan den behöver uppdateras. Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram webbhandboken Vera för arbetsgivarfrågor. Där finns uppdaterad information, mallar, checklistor, lagar, kollektivavtal och mycket mer.

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Handboken har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med leverantören Draftit och uppdateras löpande.

Vera vänder sig till dig som arbetar med eller är ansvarig för arbetsgivarfrågor i församlingen/pastoratet. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Din ansökan om inloggning i Vera kan ta några dagar att behandla. Så snart ansökan är godkänd kommer du per mail få en länk som ger dig möjlighet att ansluta till Vera. Länken är endast giltig 24 timmar. Var därför uppmärksam på din inkommande post och om länken hamnar i skräpposten. Om du inte anslutit till Vera inom de 24 timmarna måste du på nytt ansöka om inloggning.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Jag företräder Svenska kyrkan som arbetsgivare och vill ha inloggning i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbhandbok Vera.