Om Skao:s lärandeformer för utbildning och kompetensutveckling

Skao erbjuder olika lärandeformer för kunskapsöverföring i våra utbildningar, program för ledarskapsutveckling och medlemsaktiviteter. Som arbetsgivare inom Svenska kyrkan väljer du den lärandeform som passar dig bäst!

Illustrations collage för blandat lärende

Om blandat lärande

Vid ”Blandat lärande” kombinerar vi online/e-lärande med traditionellt lärarledd undervisning på plats eller på distans. Till exempel tidsbestämda föreläsningar och praktisk träning, ihop med självständiga studier via nätet i din egen takt och till stor del när det passar dig.

Ett program med blandat lärande kan till exempel omfatta utbildningsdagar med personlig närvaro och diskussioner mellan deltagarna samt egna övningsuppgifter via en digital lärplattform. 

Den digitala tekniken är ett stöd vid blandat lärande. 

En stor fördel med blandat lärande är att det ger bättre stöd för olika inlärningsstilar och preferenser, så att du som deltagare får möjlighet att bäst utnyttja de inlärningsstilar du föredrar. Du drar även nytta av de olika fördelar de olika lärmetoderna har.

Idag erbjuder vi blandat lärande i exempelvis utbildningen Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 1.

Blandat Lärende
E Utbildning

Om online-/e-utbildningar

Vid online-/e-lärande finns utbildningsmaterialet/innehållet endast tillgängligt online i form av exempelvis filmer, övningsuppgifter, bild och textpresentationer. För att genomföra utbildningen behöver du endast en dator med ljud och internetuppkoppling. 

Den största fördelen med online-/e-lärande är att du inte är beroende av tid och plats. I många online-/e-utbildningar kan du som deltagare själv styra din studietakt och den tid du vill lägga ned på utbildningen. Du kan även repetera utbildningen som du i normalfallet har tillgång till under ett års tid.

Om på distans-utbildningar

Vid på distans-utbildningar erbjuder vi lärarledd undervisning som är helt webbaserad.  

För att genomföra utbildningen behöver du en dator med ljud, kamera och internetuppkoppling. 

En av fördelarna är att du kan utbilda dig var du än befinner dig och kan tillgodogöra dig utbildningsmaterialet utan att vara bunden till en specifik plats.

På Distans
På Plats

Om på plats-utbildningar

Vid på plats-utbildningar erbjuder vi lärarledd undervisning, där du möter lärare och andra deltagare fysiskt. 

På plats-utbildning kan vara en fördel om du vill ha en mer interaktiv utbildning, vill utbyta erfarenheter med andra deltagare som kan öka engagemanget och lärandet. 

Om webbinarier

Vid webbinarier erbjuder vi lärarledd utbildning som sker direktsänt eller som förinspelat webbinarium.

För att ta del av webbinariet behöver du en dator med ljud och internetuppkoppling.

Som deltagare i direktsänt webbinarium kan du ställa frågor och föra dialog via en chatt. En av fördelarna är att du kan utbilda dig var du än befinner dig och kan tillgodogöra dig utbildningsmaterialet utan att vara bunden till en specifik plats. Vi definierar ofta webbinarier som kortare sändningar med relativt många deltagare.

Webbinarier