Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa.

Innehåll

För att förebygga skador och arbetsjukdomar och utveckla en god arbetsmiljö, så långt det är möjligt, är det viktigt att ha god kunskap om arbetsmiljöreglerna, ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och en kultur på arbetsplatsen som gör att alla tar ansvar för arbetsmiljön.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare, Skyddsombud, HR-personer

Vad du lär dig

  • Lagstiftning
  • Rollfördelning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Branschspecifika föreskrifter
  • Minderåriga
  • Arbetsmiljö- och straffansvar.

Utbildare

Fredrik Möllerfors

Fredrik Möllerfors

Arbetsmiljöspecialist

Direkt: 08-737 72 38
Mobil: 076-148 27 06
Växel: 08-737 72 00
E-post:

Utbildningstillfällen

17 okt.
  • På distans

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården

  • 17/10, kl 9:30-16:00
Pris: 1500 kr medlemspris exkl. moms